Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Σε καμία στοχευμένη παρέμβαση για την ελιά επιμένει ο Μπαγινέτας

«Τσουβαλιασµένος» µε τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες, φαίνεται πως θα παραµείνει ο ελαιοκοµικός τοµέας στη χώρα µας ακόµη και µετά την αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, παρά τις σχετικές ανησυχίες που έχουν εγείρει άνθρωποι του κλάδου.

Κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων, «θα έρθει η αναδιανεµητική», καµία στοχευµένη παρέµβαση για την ελιά, «έρχονται τα τοµεακά των 10,6 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων ετησίως» και άλλωστε «µόνο το 20% των παραγωγών ελιάς είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες» ήταν η απάντηση του γενικού γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέδιων, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα σε σχετική ερώτηση µε θέµα «Επιπτώσεις στην ελαιοκοµία της χώρας από την πρόταση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Νέα ΚΑΠ».

Ακόµη και στις δράσεις του νέου πρασινίσµατος, εκεί που θα µπορούσαν να ενισχυθούν ειδικότερα οι ελαιοκαλλιεργητές από ειδικό πρόγραµµα (π.χ για ξηρικούς ελαιώνες, ορεινούς ή παραδοσιακούς), δεν έχει υπάρξει κάποια ξεχωριστή µέριµνα, προς το παρόν τουλάχιστον. Και η δυνατότητα συνδεδεµένης στην επιτραπέζια ελιά (νέα προσθήκη στην ΚΑΠ), παρέµεινε ανεκµετάλλευτη, παρά το γεγονός ότι είχε ανοίξει η σχετική κουβέντα πέρσι. Ενδιαφέρον έχει το σκέλος της απάντησης για τη διάρθρωση του ελαιοκοµικού τοµέα στη χώρα όπου ο κ. Μπαγινέτας αναφέρει: Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε προηγούµενη επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣ∆Ε 2019, του ΟΓΑ και του ΜΑΑΕ από τον τεχνικό σύµβουλο του ΥΠΑΑΤ για το ΣΣ της ΚΑΠ, διαπιστώθηκε ότι οι 232.825 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις κατανέµονται ως εξής:

  • σε ετεροεπαγγελµατίες µέχρι 63 ετών, ποσοστό 38%
  • σε ετεροεπαγγελµατίες άνω των 63 ετών, ποσοστό 24%
  • σε συνταξιούχους του ΟΓΑ, ποσοστό 18% και
  • σε επαγγελµατίες αγρότες, ποσοστό µόνο 20%.

Με βάση τώρα την απάντηση του γ.γ του ΥΠΑΑΤ µπορούν οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν κάποια εικόνα για τις ενισχύσεις τους. Συγκεκριµένα αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:

«Σύµφωνα µε το ΣΣ το συνολικό διαθέσιµο ποσό για τη βασική ενίσχυση ανέρχεται σε 894.795.455,85 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 246.068.750.36 ευρώ. δηλαδή ποσοστό 27,5% κατανέµεται στην αγρονοµική περιφέρεια των µονίµων καλλιεργειών.

Παράλληλα, το υπουργείο αποφάσισε την εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. προκειµένου να στηρίξει τις µικρού και µεσαίου µεγέθους εκµεταλλεύσεις (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ελαιοκοµικές). αφιερώνοντας ποσοστό 10% των άµεσων εν

Πέραν της βασικής ενίσχυσης και της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, οι δενδρώδεις καλλιέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της ελαιοκαλλιέργειας, µπορούν να ενισχυθούν οικονοµικά και από τα οικολογικά σχήµατα για το περιβάλλον και το κλίµα. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της εν λόγω παρέµβασης, έχουν συµπεριληφθεί στο ΣΣ της Ελλάδας, πρακτικές που αφορούν στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως:

Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης

α) σπορά εντός των µονίµων δενδρώνων, φυτών ξενιστών ωφέλιµων ή/και επικονιαστών, ενδιαµέσως των δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ. Ψυχανθών), µε στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, τη µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία δια της χλωρής λίπανσης.

β) ∆ηµιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον µέτρων άγριας ζωής ή εµπλουτισµού των υπαρχουσών µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάµνων, ιδίως φυτών ξενιστών ωφέλιµων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες.

γ) ∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου, µε πεδίο εφαρµογής τµήµατα της αγρονοµικής ζώνης των δενδρωδών αλλά και τις ζώνες των ετησίων και των βοσκοτόπων που έχουν δένδρα.

δ) Εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας µε τη χρήση του εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων στις ετήσιες καλλιέργειες και τις δενδρώδεις

ε) ∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.

στ) ∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων περιλαμβάνει δραστικές ουσίες που προορίζονται για την προστασία της ελιάς από παράγοντες όπως ο δάκος, και υπόκειται...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Elaiaskarpos.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.