Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Δημιουργία πιστοποιημένων φυτειών ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς μέσω GreekCert

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου “GreekCert” για τη «Δημιουργία προβασικών, βασικών και πιστοποιημένων φυτειών ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας» της Δράσης 2, του ΠΑΑ 2014-2020.

Στόχος του “GreekCert” είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και συγκεκριμένα δενδρυλλίων ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, η ποικιλιακή γνησιότητα και η φυτοϋγεία τους. Ως αποτελέσματα διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η απόδοση της παραγωγής, το φυτικό κεφάλαιο και το αγροτικό εισόδημα.

Το “GreekCert” υλοποιείται με την συμμετοχή των φορέων: ΕΛ.Γ.Ο.”ΔΗΜΗΤΡΑ”/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου (ΕΛ.Γ.Ο.), Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.), Φυτώρια Σαλής (Κόρινθος), Φυτώρια Πάγκαλος (Ηράκλειο Κρήτης), Α.Σ. Καβουσίου (Ν. Λασιθίου), Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), Ιταλικό ερευνητικό κέντρο “Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Istituto Per la Protezione Sostenibile delle Piante” (CNR-IPSP), AgroΑναπτυξιακή -Πλατής Μιχαήλ (Σητεία Κρήτης).

Παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, μόλις τα τελευταία λίγα χρόνια πραγματοποιούνται ενέργειες για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελιάς και εσπεριδοειδών, ενώ για τη συκιά αυτές δεν έχουν αρχίσει ακόμη. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ευρέως εγγύηση για την ποικιλιακή γνησιότητα και την φυτοϋγεία των δενδρυλλίων που προμηθεύονται οι παραγωγοί για τις νέες φυτεύσεις.

Η απώλεια φυτικού κεφαλαίου λόγω ασθενειών, σε συνδυασμό με την απώλεια εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής, αποτελεί συχνό φαινόμενο σε περιπτώσεις φύτευσης μολυσμένων με παθογόνα δέντρων, τα ποσοστά των οποίων όπως έχει διαπιστωθεί μέσω εργαστηριακών ελέγχων είναι υψηλά, καθώς πολλά παθογόνα με οικονομική σημασία για την καλλιέργεια δεν μπορούν να διαγνωστούν με το ανθρωπινό μάτι. Οι περιπτώσεις δε, που ο παραγωγός θα διαπιστώσει κάποια χρόνια μετά την εγκατάσταση του οπωρώνα ότι τα δέντρα του δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της επιθυμητής ποικιλίας, δεν είναι λίγες, ενώ παράλληλα διακυβεύεται η φήμη και η βιωσιμότητα των αγροτικών προϊόντων καθώς το παραγόμενο προϊόν δεν φέρει τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν υποδομές για ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Με βάση τις υφιστάμενες μητρικές φυτείες του επίσημου διατηρητή των φυτικών ποικιλιών (ΕΛ.Γ.Ο.) θα δημιουργηθούν για τις πιο σημαντικές ελληνικές ποικιλίες (ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς) οι πρώτες υποψήφιες προβασικές φυτείες. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν μητρικές φυτείες στα φυτώρια και τελικά πιστοποιημένες φυτείες. Η ποικιλιακή γνησιότητα και η φυτοϋγεία θα εξασφαλίζεται με ελέγχους από εξειδικευμένα εργαστήρια (Μ.Φ.Ι., Γ.Π.Α., ΕΛ.Γ.Ο.) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την πιστοποίηση.

Η μεγίστη ενεργοποίηση των ωφελούμενων και η διάδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί από τους φορείς εθνικής εμβέλειας, την Ε.Φ.Ε. και την Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, ενώ βασικές ελληνικές ποικιλίες ελιάς θα αξιολογηθούν για αντοχή στο πλέον ζημιογόνο παθογόνο καραντίνας, την Ξυλλέλα στο CNR-IPSP που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο τομέα.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.