Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Οι συνδέσεις μεταξύ των τιμών του ελαιόλαδου στις Μεσογειακές χώρες

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης χρησιμοποίησε μια ευέλικτη μεθοδολογία που επιτρέπει την μοντελοποίηση των συνδέσεων των τιμών μεταξύ πολλαπλών αγορών στο φυσικό χώρο και της ποιότητας του προϊόντος, καθώς και των εβδομαδιαίων τιμών στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν διάφορες δυναμικές. Ο σύνδεσμος σε περίπτωση ακραίων θετικών κραδασμών είναι πολύ ισχυρότερος από τους αρνητικούς. Με άλλα λόγια, οι τιμές των κύριων αγορών ελαιόλαδου της ΕΕ πιθανώς να αυξηθούν μαζί, αλλά όχι να καταρρεύσουν μαζί. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για αυτόν τον τύπο ασύμμετρης μετάδοσης των τιμών. Πρώτον, η κατοχή ισχύος στην αγορά. Η υψηλή συγκέντρωση μπορεί να επιτρέψει στους ολιγοπώλους να μεταφέρουν ακόμη πιο έντονα τα θετικά σοκ των τιμών προς τα κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού, από ό,τι τα ακραία αρνητικά. Δεύτερον, είναι η ύπαρξη εναλλακτικών αγορών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και αλλού: όταν οι τιμές πέφτουν στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες, οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Σε κάθε περίπτωση, η ασύμμετρη μετάδοση των τιμών του ελαιόλαδου κατά την εμφάνιση ακραίων σοκ ωφελεί τους επεξεργαστές και βλάπτει τους παραγωγούς. Η πυκνότητα του δικτύου της αγοράς (δηλαδή η συνολική συνδεσιμότητα) μειώνεται όταν υπάρχουν μέτρια και μικρά σοκ των τιμών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία κοστών συναλλαγής που προκαλούν αδράνεια. Τα σοκ των τιμών (απόλυτα) σε μια αγορά πρέπει να υπερβούν ένα καθορισμένο όριο για να μεταδοθούν σε μια άλλη αγορά. Ο φυσικός χώρος είναι πολύ σημαντικότερος ως καθοριστικός παράγοντας του κινδύνου των τιμών από τον ποιοτικό χώρο.  Πράγματι, οι συνδέσεις με τα άκρα είναι πιο συχνές και ισχυρότερες μεταξύ του παρθένου ελαιόλαδου και του ελαιόλαδου που προωθείται στην ίδια εθνική αγορά, παρά ανάμεσα στην ίδια ποιότητα που ανταλλάσσεται σε διάφορες εθνικές αγορές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν υπερχειλίσεις μεταξύ διαφορετικών ποιοτήτων που ανταλλάσσονται σε διάφορες αγορές. Υπάρχει, επομένως, απόδειξη γεωγραφικού (εθνικού) διαχωρισμού της αγοράς. Η υψηλότερη ποιότητα του ελαιόλαδου είναι πιο πιθανό να επηρεάζει τις τιμές παρά η χαμηλότερη ποιότητα, και όχι το αντίστροφο. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες αγορές (Ισπανία και Ιταλία) είναι πιο πιθανό να μεταφέρουν τον κίνδυνο των τιμών στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση θετικού σοκ των τιμών, οι αγορές του παρθένου ελαιόλαδου είναι πιθανώς οι πιο σημαντικές για τη ροή των πληροφοριών στο δίκτυο. Για ακραία θετικά σοκ των τιμών, ειδικότερα, το παρθένο ελαιόλαδο στην Ισπανία έχει το υψηλότερο σκορ κεντρικότητας, ενώ για ακραία αρνητικά σοκ των τιμών το υψηλότερο σκορ για αυτή τη μέτρηση το μοιράζονται το παρθένο ελαιόλαδο στην Ισπανία και την Ελλάδα.

Πηγή: teatronaturale.it

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) επιβεβαίωσε στις 20 Φεβρουαρίου ότι η ΕΕ είχε δίκιο να εκφράσει επίσημα την αντίρρησή της εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών...

REPORTS

Οι τελικές εκτιμήσεις για την πληγείσα από τις καιρικές συνθήκες συγκομιδή στην Ελλάδα υποδηλώνουν ότι η απόδοση ελαιολάδου της χώρας θα πέσει κάτω από...

REPORTS

Σταθεροποιητική τάση ελλείψει νέων πωλήσεων και µικρές πιέσεις όπου οι ποιότητες ή οι ανάγκες το επιτρέπουν δίνουν τον τόνο στην εγχώρια και διεθνή αγορά...

REPORTS

H τελευταία μεγάλη άνοδος των τιμών του ελαιoλάδου διεθνώς προσφέρει αναμφίβολα μια μεγάλη οικονομική ανάσα στους Έλληνες καλλιεργητές. Δεν λύνει ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων περιλαμβάνει δραστικές ουσίες που προορίζονται για την προστασία της ελιάς από παράγοντες όπως ο δάκος, και υπόκειται...