Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Η ανάλυση της AEMO για την αύξηση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου

Η μειωμένη παραγωγή ισπανικού ελαιολάδου κατά την τελευταία περίοδο 2022/2023, η οποία θα επαναληφθεί και κατά την τρέχουσα περίοδο 2023/2024, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των καλλιεργητικών εργασιών, προκάλεσαν την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, το οποίο υπερδιπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις υψηλές τιμές του ελαιολάδου, οι ελαιοπαραγωγοί δεν βλέπουν να αμείβεται η δραστηριότητά τους, σύμφωνα με έκθεση της Ισπανικής Ένωσης Ελαιοκομικών Δήμων (AEMO).

Η πρόεδρος της AEMO Lola Amo και η τεχνική ομάδα της ένωσης παρουσίασαν σήμερα μια επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τις τιμές και το κόστος του ελαιολάδου στην Ισπανία και εξήγησαν τις πραγματικές αιτίες των σημερινών τιμών.

Η AEMO δημοσίευσε το κόστος παραγωγής ελαιολάδου στην Ισπανία το 2020 και επικαιροποίησε τη μελέτη αυτή έως το 2023 λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή δύο βασικών μεταβλητών. Από τη μία πλευρά, την αύξηση των εισροών, της ενέργειας και της εργασίας λόγω του υψηλού πληθωρισμού των τελευταίων ετών- και από την άλλη πλευρά, τη μείωση της συγκομιδής που καταγράφηκε στην τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο, καθώς και στην προηγούμενη.

Όσον αφορά την αύξηση του κόστους των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή ελαιολάδου, τόσο στον αγρό όσο και στο ελαιοτριβείο, έχει ληφθεί υπόψη μια αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά 9%, μια αύξηση των γεωργικών εισροών, όπως τα λιπάσματα και τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα, άνω του 70%, και μια αύξηση της ενέργειας (ντίζελ, ηλεκτρικό ρεύμα) κοντά στο 40%, τα οποία αθροίζονται και εφαρμόζονται στις διάφορες εργασίες καλλιέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή μονάδας θα αυξηθεί έως και 32%- το μέσο σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενός κιλού ελαιολάδου θα αυξηθεί από 2,42 ευρώ/kg το 2020 σε 3,20 ευρώ/kg το 2023. Από 2,42 ευρώ/kg το 2020 σε 3,20 ευρώ/kg το 2023. «Όλα αυτά όμως θα γίνονταν αν η παραγωγή στη χώρα μας ήταν κανονική, δηλαδή με μέσο όρο 1.500.000 τόνους ελαιολάδου», είπε.

Στην τελευταία ελαιοκομική περίοδο (2022/2023) και στην τρέχουσα που μόλις ξεκίνησε (2023/2024), η ισπανική παραγωγή ήταν και θα είναι η μισή από μια κανονική χρονιά, δηλαδή περίπου 750.000 τόνοι, κάτι που είναι απολύτως καθοριστικό για το κόστος, σύμφωνα με την AEMO, επειδή οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να διατηρήσουν ένα μεγάλο μέρος των καλλιεργητικών εργασιών, όπως το κλάδεμα, η λίπανση, η συντήρηση του εδάφους, οι φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις, η άρδευση (αν είναι απαραίτητο) και η συγκομιδή. Η ένωση επεσήμανε ότι αν το κόστος ανά εκτάριο υπολογιστεί με αυτόν τον τρόπο και διαιρεθεί με τη μισή παραγωγή, το μέσο σταθμισμένο κόστος ανά κιλό ελαιολάδου αυξάνεται από 3,20 ευρώ/kg σε 6,22 ευρώ/kg, δηλαδή 94% περισσότερο.

Η AEMO επεσήμανε ότι πρόκειται για σταθμισμένο μέσο κόστος, δεδομένου ότι ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο κυμαίνεται από την παραδοσιακή ορεινή καλλιέργεια έως την καλλιέργεια φρακτών, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής καλλιέργειας σε χαμηλές κλίσεις και της εντατικής καλλιέργειας. «Το καθένα έχει το δικό του κόστος, αλλά όλα έχουν αυξηθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και το μέσο σταθμισμένο κόστος είναι όπως αναφέρεται, μια αύξηση που υπερβαίνει κατά πολύ το 100% από την περίοδο 2020 έως 2023», είπε.

Οι υπολογισμοί αυτοί επικυρώνουν, κατά την άποψή του, ότι, παρά τη σοβαρή αύξηση της τιμής του ελαιολάδου στην πηγή, οι ελαιοπαραγωγοί δεν επωφελούνται στους λογαριασμούς εκμετάλλευσης, καθώς, παρόλο που το λάδι έχει διακανονιστεί στην Ισπανία με μέσο όρο 5,85 ευρώ/kg στην πηγή, το μέσο κόστος υπερβαίνει την τιμή αυτή έως και 6,22 ευρώ/kg. «Με άλλα λόγια, οι υψηλές τιμές του ελαιολάδου στην αγορά δεν αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους και την αύξηση του κόστους λόγω της χαμηλής συγκομιδής», διευκρίνισε.

Η ένωση ανέφερε επίσης λεπτομερώς ότι αν και το μέσο σταθμισμένο κόστος όλων των συστημάτων ανέρχεται σε 6,22 ευρώ/kg, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ του κόστους των παραδοσιακών ορεινών ελαιώνων, το οποίο υπερβαίνει τα 10 ευρώ/kg, και του κόστους των αρδευόμενων φρακτών ελαιώνων, το οποίο είναι περίπου 3 ευρώ/kg.

Πηγή: mercacei.com

 

Σχετικά Άρθρα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Follow us on Social Media facebookFollow us on Social Media facebook

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Follow us on Social Media facebookFollow us on Social Media facebook

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Follow us on Social Media facebookFollow us on Social Media facebook

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Follow us on Social Media facebookFollow us on Social Media facebook

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων περιλαμβάνει δραστικές ουσίες που προορίζονται για την προστασία της ελιάς από παράγοντες όπως ο δάκος, και υπόκειται...