Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Εµπειρία αιώνων στον ελαιώνα για την οικογένεια Τζωρτζή

«Στη Λέσβο, τον τόπο που έχει ως σύµβολο την ελιά και το λάδι αγγίζει την υπέρτατη ποιότητά του, οι ελαιώνες της οικογένειας Τζωρτζή είναι συνώνυµοι µε το θησαυρό αυτής της γης. Από αυτούς τους ελαιώνες κι έχοντας οικογενειακή παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια, ξεκινάει να γίνεται γνωστό το ελαιόλαδό µας, λαµβάνοντας µέρος σε διαγωνισµούς ποιότητας και κατακτώντας διακρίσεις.

Tο 1935, µε τον παππού Μιχαήλ Τζωρτζή στην 1η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που απέσπασε το «Αργυρούν Βραβείον»,  το 1955 µε το «Χάλκινο Μετάλλιο» της ∆.Ε.Θ. πάλι, ο άλλος παππούς, Ιωάννης Κανλής, το 1965 ο Ευστράτιος Τζωρτζής τυποποιεί για πρώτη φορά, σε µεγάλα δοχεία ελαιόλαδο, µε την επωνυµία «ΑΣΣΟΣ». Σήµερα, ο εγγονός Μιχαήλ Τζωρτζής, σχεδόν 90 χρόνια µετά, σφραγίζει όλες τις προσπάθειες των προγόνων του, λαµβάνοντας σηµαντικά διεθνή και ελληνικά βραβεία για τα ελαιόλαδά του.

∆ιασφαλίζοντας την ποιότητα του τελικού προϊόντος

Με γνώµονα το παρελθόν µας, ιδρύσαµε το 2006 µία οικογενειακή επιχείρηση, επενδύοντας στην κατασκευή ενός υπερσύγχρονου ελαιοτριβείου και σε εγκαταστάσεις τυποποίησης και αποθήκευσης ελαιολάδου 1000 m².

Με αφετηρία τα 350 στρέµµατα ελαιώνων που διαθέτουµε στα χωριά Πηγή και Κώµη στην καρδιά της Λέσβου,  έχοντας κληρονοµήσει τα µυστικά της ελαιοκαλλιέργειας και αξιοποιώντας σύγχρονες πρακτικές, παράγουµε µε υπευθυνότητα το ελαιόλαδό µας. Καθετοποιούµε την παραγωγή µας προκειµένου να διασφαλίζουµε την ποιότητα του τελικού προϊόντος:

■Εφαρµόζουµε σύγχρονες τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας και συγκοµιδής του ελαιόκαρπου.

■Ο καρπός εκθλίβεται αυθηµερόν σε θερµοκρασία µικρότερη των 27°C.

■Φύλαξη του ελαιολάδου σε κατάλληλες θερµοκρασίες (<19οC).

■Εργαστηριακές χηµικές αναλύσεις – οργανοληπτικές αξιολογήσεις από διαπιστευµένα χηµικά εργαστήρια

■Συνεχής επιµόρφωση προσωπικού.

■Τέλος, τήρηση διαδικασιών ελέγχου ασφάλειας τροφίµων βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (FSSC 22000).

Αναδεικνύοντας την πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά της λεσβιακής γης, µέσα σε κλίµα συνεργασίας, οµαδικότητας και αλληλοσεβασµού, παράγουµε το εξαιρετικά παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΟΛΒΙΑ και το εξαιρετικά παρθένο συµβατικό ελαιόλαδο ΕΛΑΙΩΝ».

Σχεδιάζουµε και προχωράµε

«Το ελαιόλαδο σε κάθε στάδιο της ζωής του, από τον ελαιώνα µέχρι τον τελικό καταναλωτή, χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό κι αυτό προσπαθούµε όλα αυτά τα χρόνια που είµαστε δίπλα σας. Τα κρεµασµένα στους τοίχους βραβεία µαρτυρούν πως οι άνθρωποί µας κάνουν έναν διαρκή αγώνα για το καλύτερο. Είναι ένας πρωταθλητισµός, το προσωπικό µας στοίχηµα µε στόχο να γινόµαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι. Νιώθουµε την υποχρέωση και την ανάγκη να σας ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε».

Ο πρόεδρος Μιχαήλ Τζωρτζής

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.