Connect with us

Αναζήτηση

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τους ελαιώνες της Θάσου, της Σαμοθράκης και των πρώιμων-παραλιακών περιοχών

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων αφορά όλους τους ελαιώνες της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας, περιλαμβανομένων και των νησιών της Θάσου και της Σαμοθράκης.

Όσον αφορά στο βλαστικό στάδιο, η ελιά, στις πρώιμες περιοχές και στα νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης, έχει ολοκληρώσει το στάδιο της ανθοφορίας και πλέον το καρπίδιο που έχει σχηματισθεί υπερβαίνει σε μέγεθος τα 3 χιλιοστά. Στις πιο όψιμες περιοχές βρίσκεται στο τέλος της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

Η πτήση της καρπόβιας γενεάς του εντόμου, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το δίκτυο φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, έχει ξεκινήσει. Οπότε, με βάση και το βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα δένδρα, προκύπτει ανάγκη διενέργειας ψεκασμού για την αντιμετώπιση του εντόμου με προτεινόμενο χρόνο εφαρμογής τις επόμενες 1-3 ημέρες, στις πρώιμες περιοχές, και 6 ημέρες στις όψιμες περιοχές, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ως τότε, καθώς τα δελτία πρόγνωσης του καιρού προβλέπουν αστάθεια και βροχοπτώσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές οι παραγωγοί οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους το δελτίο πρόγνωσης του καιρού αλλά και τις εξειδικευμένες οδηγίες που παρέχονται στα πλαίσια της συνταγογράφησης από τους γεωπόνους που εμπλέκονται με την διάθεση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Στις ελιές που προορίζονται για επιτραπέζια κατανάλωση (π.χ. ποικιλία Χαλκιδικής, θρούμπα Θάσου, ελιά Μαρωνείας κ.α.) προτείνεται η επανάληψη του ψεκασμού σε 10-12 ημέρες ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Παρλατόρια (Parlatoria oleae)

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου μόνο σε ελαιώνες όπου το πρόβλημα ήταν έντονο κατά την προηγούμενη χρονιά σε συνδυασμό με τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Εάν πραγματοποιήθηκε ήδη ψεκασμός κατά της παρλατόριας, προανθικά, με εντομοκτόνο (ρυθμιστής ανάπτυξης), τότε στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτείται να γίνει εκ νέου κάποιος ψεκασμός. Όσον αφορά και στην περίπτωση της παρλατόριας είναι σκόπιμο να αξιοποιούνται οι εξειδικευμένες οδηγίες που παρέχονται στα πλαίσια της συνταγογράφησης από τους γεωπόνους που εμπλέκονται με την διάθεση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Ακάρεα

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς και όπου υφίσταται σημαντικό πρόβλημα και δεν πραγματοποιήθηκε καταπολέμηση προγενέστερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο Φυτοπροστατευτικό Προϊόν (Φ.Π.) για την αντιμετώπιση των ακάρεων. Η αντιμετώπιση των ακάρεων από το στάδιο καρπόδεσης και έπειτα (αύξηση μεγέθους καρπού) είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

Επισημάνσεις

  • Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των Φ.Π. που σας αποστέλλουμε. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα Φ.Π. ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul
  • Επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που παρέχονται με την συνταγογράφηση του σκευάσματος και να εφαρμόζονται, γενικότερα, οι οδηγίες χρήσης κάθε Φ.Π.
  • Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται Φ.Π. που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να γίνεται έλεγχος όσον αφορά στην συνδυαστικότητά τους.
  • Η εφαρμογή των Φ.Π. και ευρύτερα όλων των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.
  • Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημά τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr.
  • Το παρόν δελτίο παρέχεται και δια μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.
  • Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.