Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Βέλτιστη λίπανση στους ελαιώνες με Κάλιο & Μαγνήσιο για ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της.

του Μάνου Σακελλαρίου

 

Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανση  και τον ισορροπημένο εφοδιασμό του δένδρου με τα αναγκαία  θρεπτικά στοιχεία.

Την τελευταία διετία έχουν παρατηρηθεί υπολιπάνσεις σε αρκετές περιοχές παρόλο που  την περσινή χρονιά είχαμε αυξημένη παραγωγή στις περισσότερες ελαιοκομικές περιοχές  της Ελλάδος. Σίγουρα το αυξημένο κόστος λειτούργησε ανασταλτικά  ώστε να πραγματοποιηθεί η βέλτιστη λίπανση στους ελαιώνες. Την φετινή χρονιά, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη  να αναπληρωθούν τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν απομακρυνθεί από το έδαφος για να μπορέσουν τα δένδρα να ανακτήσουν τα φυσιολογικά επίπεδα θρεπτικών συστατικών.

Προσοχή στους χρόνους εφαρμογής της χειμερινής λίπανσης. Το Κάλιο να εφαρμόζεται μετά το πέρας της συγκομιδής (Νοέμβριο-Ιανουάριο) και το Άζωτο αργότερα Ιανουάριο-Μάρτιο  αναλόγως με τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή.

Ένα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, το κάλιο κατέχει ιδιαίτερη θέση από πλευράς σπουδαιότητας στην θρέψη της ελιάς. Αυτό το συμπέρασμα προέρχεται τόσο από την συχνότητα εμφάνισης της τροφοπενίας καλίου όσο και από τον υπολογισμό των αφαιρούμενων ποσοτήτων καλίου ετησίως, από τον συγκομισμένο καρπό και το κλάδεμα (φύλλων, βλαστών).

Η τροφοπενία καλίου καλύπτει το 62% των περιπτώσεων τροφοπενίων στην καλλιέργεια της ελιάς

Η τροφοπενία καλίου εμφανίζεται με ελαφρά κιτρίνισμα των φύλλων ενώ σε περίπτωση έντονης έλλειψης παρατηρούνται νεκρώσεις της κορυφής των φύλλων.

Οι ποσότητες Καλίου που απομακρύνονται  από ένα ελαιόδενδρο είναι:

0,95 kg /ανά 100kg καρπού ,

0,28 kg/ανά    50 kg φύλλων ,

0,195 kg/ ανά 50kg ξύλου

Περίπου: 1,4 kg (K) ή 1,7 kg K2O Καλίου

Αυτή είναι η ποσότητα καλίου που απορροφάται από το δένδρο σε μια πολύ καλή παραγωγική χρονιά. Φυσικά ένα ποσοστό του καλίου παραμένει στο έδαφος είτε από τα φύλλα ή από την καύση / θρυμματισμό των κλαδιών. Βέβαια η μεγάλη ποσότητα καλίου έχει απομακρυνθεί από τον καρπό. Πέρα από τα επίπεδα περιεκτικότητας του δένδρου σε κάλιο (εφόσον δεν υπάρχει ανάλυση), η ελάχιστη ποσότητα καλίου που πρέπει να αναπληρώνεται τις χρονιές που υπάρχει καρποφορία είναι: 1kg K2O/δένδρο. Η ποσότητα του καλίου μπορεί να δίδεται κάθε 2 έτη σε αυξημένη δόση ή κάθε χρονιά σε κανονικές δόσεις.
Οι ανάγκες του δένδρου σε κάλιο προσδιορίζονται από τη φυλλοδιαγνωστική και την παραγωγή του δένδρου.

Η επίδραση του καλίου στο ελαιόδενδρο                              

Αυξάνει την παραγωγή .Αυξάνει το βάρος του καρπού, μέσω της αύξησης των σάρκας. Αύξηση της περιεκτικότητας σε λάδι.

Βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου (όσον αφορά τα λιπαρά οξέα και τις φαινολικές ενώσεις)
Αυξάνει το βαθμό ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς παράγοντες ( ξηρασίαψύχος )

Με βάση τις προσδιορισμένες συγκεντρώσεις Κ στα φύλλα:

Είναι προφανές ότι τα δένδρα που δεν λιπαίνονται σωστά, έχουμε μείωση της παραγωγής και της απόδοσης σε λάδι.
Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα που έχουμε στην λεκάνη της Μεσογείου (N.Γαβαλάς, Η ανόργανη Θρέψη & λίπανση της ελιάς) για να διατηρήσουμε τα δένδρα σε ικανοποιητικό επίπεδο καλίου, ως λίπανση συντηρήσεως μπορούμε να θεωρήσουμε το (K2O= N) και όχι ως λίπανση διορθώσεως. Εάν τα δένδρα είναι σε καρποφορία απαιτούν διπλάσιες ποσότητες καλίου σε σχέση με τα άζωτο. Εάν τα δένδρα εμφανίζουν τροφοπενία τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί υψηλή καλιούχος λίπανση όπως αναφέρεται στον πίνακα 1. Φυσικά με την χρήση της φυλλοδιαγνωστικής μπορούμε να γνωρίζουμε τα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων και να πράττουμε αναλόγως.

Ως γενικός κανόνας ανάλογα με την περιεκτικότητα των φύλλων σε Κ και το ύψος παραγωγής μπορούμε να εφοδιάζουμε κάθε 1-2 χρόνια το δένδρο με 0,5-1 kg K2O ως λίπανση συντήρησης.

Υπό ξηρικές συνθήκες σε ελαιοποιήσιμες ποικιλίες συνιστάται εφαρμογή 500 g K2O ανά δένδρο.

Το Κάλιο θα πρέπει να βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα κατά τη διάρκεια της ελαιογένεσης (τέλη καλοκαιριού-αρχές Σεπτεμβρίου) ούτως ώστε να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά λαδιού.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πέρα από την βασική λίπανση του χειμώνα με υδρολίπανση το καλοκαίρι. θα μπορούσαμε όπου υπάρχουν αρδευόμενες εκτάσεις να εφαρμόσουμε το 90% το χειμώνα και το 10% της ετήσιας συνιστώμενης δόσης Καλίου τον Αύγουστο. Επίσης διαφυλλικοί ψεκασμοί με Κάλιο το Σεπτέμβριο δρουν επικουρικά στην ωρίμανση του καρπού. Αυτοί οι ψεκασμοί θεωρούνται ότι προστατεύουν μερικώς τα φύλλα από μυκητολογικές προσβολές, πχ. Από κυκλοκόνιο. Στις Μεσογειακές συνθήκες (λίγες βροχοπτώσεις το χειμώνα, ζεστό και ξηρό καλοκαίρι) η χρήση θειικού καλίου προτιμάται έναντι αυτής χλωριούχου καλίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αλάτωσης του εδάφους.

Το Μαγνήσιο

Αποτελεί το κεντρικό άτομο του μορίου της χλωροφύλλης και επομένως  απαραίτητο στην διαδικασία  της φωτοσύνθεσης.

Ουσιαστικό για την σύνθεση, μεταφορά και αποθήκευση  σημαντικών φυτικών ουσιών, όπως υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη.

To μαγνήσιο ενεργοποιεί περισσότερα ένζυμα από οποιοδήποτε άλλο θρεπτικό συστατικό.

Η ισορροπία μεταξύ του καλίου, μαγνησίου είναι σημαντική Mg/K.

Επομένως όταν εφοδιάζουμε το δένδρο με σημαντικές ποσότητες καλίου θα πρέπει να το εφοδιάζουμε και με μαγνήσιο ώστε να αποφεύγεται η ανισορροπία μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων.

Συνεισφέρει στην αύξηση  της απόδοσης αλλά κυρίως στην αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου προϊόντος λαδιού σε ( γεύση – άρωμα )

Από πειραματικά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια , έχουν βρεθεί  αρκετά σημαντικά στοιχεία όσο αφορά την επίδραση του Μαγνησίου στην  μείωση του στρες των φυτών σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο καλός εφοδιασμός με μαγνήσιο προστατεύει τα φυτά & τα δένδρα από την  ηλιακή ακτινοβολία. Φυτά με μια ανεπάρκεια σε Μαγνήσιο είναι πολύ πιο ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε δένδρα που η περιεκτικότητα σε Μαγνήσιο είναι χαμηλή όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, γίνεται  αισθητή  η καταπόνηση αυτών.

Λίπασμα Patentkali

30 % K2O οξείδιο του καλίου διαλυτό στο νερό
10 % MgO οξείδιο του μαγνησίου διαλυτό στο νερό
42,5 % SO3 τριοξείδιο του θείου διαλυτό στο νερό

Είναι ένα ειδικό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο σε ιδανική αναλογία. Διαλύεται εύκολα στο έδαφος και επειδή τα στοιχεία είναι σε θειική μορφή είναι ευδιάλυτα και απορροφούνται εύκολα από το ριζικό σύστημα, ανεξάρτητα από το pH του εδάφους. Το μαγνήσιο στο Patentkali προέρχεται από το φυσικό ορυκτό Κιζερίτη για αυτό και είναι άμεσα αφομοιώσιμο σε αντίθεση με άλλες πηγές μαγνησίου. Το κάλιο στο Patentkali είναι σε μορφή Θειικού Καλίου απαλλαγμένο από χλώριο, ιδανικό για υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Πλεονεκτήματα:

  • Αύξηση της παραγωγής και της περιεκτικότητας σε λάδι.
  • Υψηλή ποιότητα λαδιού σε (γεύση – άρωμα)
  • Βοηθάει στην ωρίμανση του καρπού & στο βάρος του καρπού
  • Συνδυάζεται με όλους τους τύπους λιπασμάτων
  • Αυξάνει την ανθεκτικότητα του δένδρου στην ξηρασία και στους παγετούς
  • Ενδείκνυται σε όλα τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • Λόγω της φυσικής του προέλευσης και παραγωγής του έχει έγκριση για χρήση και στην βιολογική γεωργία

Θειικό Κάλιο KALISOP®

50 % K2O οξείδιο Καλίου 100% υδατοδιαλυτό
45 % SO3 θείο 100% υδατοδιαλυτό

Το KALISOP®

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε δύο κύρια θρεπτικά στοιχεία, Κάλιο & Θείο. Είναι άμεσα υδατοδιαλυτό κι έτσι τα θρεπτικά στοιχεία γίνονται άμεσα διαθέσιμα από τα δένδρα. Είναι πρακτικά απαλλαγμένο από χλώριο (max 1%) και γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την λίπανση καλλιεργειών με ευαισθησία στο χλώριο καθώς και για περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος αλάτωσης των εδαφών (ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας). Έχει χαμηλό δείκτη αλατότητας και για το λόγο αυτό η εφαρμογή του ελαχιστοποιεί το φαινόμενο της όσμωσης στο έδαφος, εξασφαλίζοντας εύκολη τροφοδοσία των φυτών σε νερό και θρεπτικά στοιχεία.
Λόγω της φυσικής του προέλευσης και παραγωγής του έχει έγκριση για χρήση και στην βιολογική γεωργία .

(Βιβλιογραφία: Ν. ΓΑΒΑΛΑΣ-Η ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ / K+S Minerals & Agriculture GmbH)

*Business Partner of K+S
Γεωπόνος, Msc Marketing

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της K+S  Minerals & Agriculture GmbΗ

http://www.ks-minerals-and-agriculture.com/grgr/fertiliser/

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.