Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Λανθάνουσες προσβολές από γλοιοσπόριο στο στάδιο της ανθοφορίας των ελαιώνων

Το γλοιοσπόριο δημιούργησε αρκετά προβλήματα σε ελαιώνες πολλών περιοχών, παρουσιάζοντας μία αυξητική πορεία τα τελευταία έτη. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες αποδείχθηκε ότι ο μύκητας δεν προσβάλλει μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο αλλά προκαλεί επίσης λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια που προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας. Οι ειδικοί του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων καλούν τους παραγωγούς να ξεκινήσουν ψεκασμούς λίγο πριν την άνθηση.

Ανοιξιάτικοι ψεκασμοί για το γλοιοσπόριο

Η ασθένεια προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι ο μύκητας μεταφέρεται από τα άνθη στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν ζημιές οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο στους ώριμους καρπούς αλλά και σε άγουρους, πράσινους καρπούς καθώς και σε φύλλα και κλαδίσκους.

Καταπολέμηση:

Παλιότερα οι ψεκασμοί για το γλοιοσπόριο ξεκινούσαν το Φθινόπωρο από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και μετά. Μετά τα νεότερα όμως δεδομένα που αποδεικνύουν ότι οι προσβολές αρχίζουν από τα στάδιο της ανθοφορίας, οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη συστήνεται να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση. Η ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών (πυρακλοστρόμπιν, κ.α.) και χαλκούχων (οξυχλωριούχος χαλκός, υποξείδιο του χαλκού, κ.α.) φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Συνιστώμενα καλλιεργητικά μέτρα:

Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια και όπου έχουμε πολλές βροχοπτώσεις και υψηλή σχετική υγρασία, συνίσταται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:

– Αφαίρεση και κάψιμο μολυσμένων κλαδίσκων, νεκρωμένων φύλλων και μουμιοποιημένων καρπών.

– Βαθύ παράχωμα των πεσμένων στο έδαφος μουμιοποιημένων καρπών και νεκρών φύλλων.

– Καλό κλάδεμα και ζιζανιοκτονία συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων και στη βελτίωση του αερισμού.

Αυξημένες συλλήψεις από πυρηνοτρήτη

Τα ελαιόδεντρα στις πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της έναρξης της άνθησης. Οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων της ανθόβιας γενιάς του εντόμου παρουσιάζονται αυξημένες σε όλες τις περιοχές.

Καταπολέμηση:

Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας επιβάλλεται η καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου με στόχο τη μείωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της επόμενης (καρπόβιας) γενιάς που είναι πιο επικίνδυνη για τον ελαιόκαρπο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με βιολογικά φάρμακα.

-Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση.

-Σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία στο 30-40% της κανονικής, η επέμβαση κρίνεται αναγκαία, ειδικά αν είχαν υποστεί συνεχόμενες σοβαρές προσβολές από το έντομο τα παρελθόντα έτη.

Ο κατάλληλος χρόνος επέμβασης σύμφωνα με τις συλλήψεις των εντόμων στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, καθώς και τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες από το εγκατεστημένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Υπηρεσίας μας είναι:

Συνιστώμενες ημερομηνίες ψεκασμού

Πρώιμες περιοχές (Πεδινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας): 21 –24 Απριλίου
Όψιμες περιοχές (Ημιορεινά -ορεινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας Κέρκυρας): 28 Απριλίου – 1 Μαΐου

Κατάλληλες δραστικές ουσίες: Ακεταμιπρίντ, Βάκιλος Θουριγγίας, Δελταμέθριν, Λάμδα Συαλοθρίν, Πυρεθρίνς.

Συνίσταται να προτιμηθεί κάποιο σκεύασμα του Βάκιλου της Θουριγγίας επειδή είναι βιολογικό εντομοκτόνο και δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που παρουσιάζουν υψηλούς πληθυσμούς αυτή την εποχή.

Συνδυασμένη καταπολέμηση ψύλλας με πυρηνοτρήτη

Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση. Σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία απαιτείται καταπολέμηση μόνον όταν ο πληθυσμός των εντόμων είναι υψηλός. Θα πρέπει τότε να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη.

Κατάλληλες δραστικές ουσίες: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Δελταμεθρίν, Παραφινικό λάδι.

Σε επαγρύπνηση οι παραγωγοί για την μαργαρόνια

Η προνύμφη του εντόμου προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση (φύλλα, μίσχους, βλαστούς) καθώς και τα κλειστά άνθη. Οι νεαρές προνύμφες την άνοιξη κατατρώγουν το εσωτερικό και την κάτω επιδερμίδα των φύλλων, ενώ αφήνουν άθικτη την πάνω επιδερμίδα. Σε έντονες προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση. Την περασμένη χρονιά παρουσιάστηκαν τοπικά μόνο σημαντικά προβλήματα, γι’ αυτό οι ελαιοπαραγωγοί ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προλάβουν τυχόν νέες προσβολές.

Καταπολέμηση:

-Ψεκασμός με εντομοκτόνο με δραστική ουσία Δελταμεθρίν (2,5%β/ο) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα (επιτρέπεται μία μόνο εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο).
-Ψεκασμοί με εντομοκτόνα με δραστική ουσία Άλατα Καλίου Λιπαρών Οξέων με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων.

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δένδρα, τα φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεμένα δένδρα, καθώς και τα δένδρα που πέρυσι υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το έντομο.

Δείτε αναλυτικά τη Γεωργική Προειδοποίηση εδώ.

 

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Το τελευταίο πενταήμερο και ενώ η καρπόδεση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, παρατηρείται μία σταθερή ανοδική τάση συλλήψεων ακμαίων στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, γεγονός που...

REPORTS

Το δέσιμο του άνθους και η ανάπτυξή του σε καρπό καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό μια επιτυχημένη παραγωγή. Είναι σημαντικό λοιπόν, οι ελαιοκαλλιεργητές να εφαρμόζουν...

REPORTS

Μια συνδυασμένη μέθοδος δόνησης κορμού και χοντρών κλάδων για τη συγκομιδή επιτραπέζιων ελιών αυξάνει την απόδοση κατά 75% και βελτιώνει την ποιότητα των καρπών,...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Γνωστός σε πολλούς και ως «μπίμπικας» ο ρυγχίτης είναι ένα μικρό καστανόχρωμο σκαθάρι που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις ελαιοκαλλιέργειες. Σε έντονες προσβολές μάλιστα, μπορεί...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων περιλαμβάνει δραστικές ουσίες που προορίζονται για την προστασία της ελιάς από παράγοντες όπως ο δάκος, και υπόκειται...