Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Επένδυση ελαιώνα με λιγότερο ρίσκο και δωρεάν συμβουλές

Σε τάξη τον κλάδο της ελιάς και του ελαιολάδου θα επιχειρήσει να βάλει µέχρι το 2024 ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρηµα, το Gen4Olive, στον οποίο η Ελλάδα συµµετέχει µε κρίσιµο ρόλο µέσω της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας.

Με το πρόγραµµα αυτό, ξεκλειδώνουν τρεις δωρεάν και ανοιχτές σε όλους ψηφιακές πλατφόρµες µε εφαρµογή σε πολύ πρακτικά ζητήµατα της καλλιέργειας ελαιόδεντρων, ενώ παράλληλα ανοίγει ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης 50.000- 100.000 ευρώ για φυτώρια και αγροτικές εκµεταλλεύσεις που θα καταθέσουν πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου.

Σε ειδική εκδήλωση της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας (ΕΦΕ) το πρωί της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκαν τα βασικά σηµεία του έργου ενώ έγινε µια πρώτη ζύµωση µε παραγωγούς, ελαιοτριβεία, φυτώρια και τους λοιπούς επαγγελµατίες του κλάδου προκειµένου να τρέξει το δυνατόν συντοµότερο η υλοποίηση του εγχειρήµατος.

Αιχµή της προσπάθειας αυτής γίνονται οι µεταβολές στις καιρικές συνθήκες που ήδη λαµβάνουν όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις και πιο ακραίες εκφάνσεις, προκαλόντας επιπλοκές στην παραγωγικότητα των ελαιόδεντρων στην λεκάνη της Μεσογείου εν γένει και συγκεκριµένα στην Ελλάδα, κάτι που ήδη βλέπουν στα κτήµατά τους φέτος οι παραγωγοί.

«Μέσα στην επόµενη 20ετία, σε αρκετές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας η καλλιέργεια ελιάς θα είναι µη βιώσιµη, ενώ και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου θα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό που έχουµε σήµερα» προλόγησε τη συζήτηση ο πρόεδρος της ΕΦΕ, Σωτήρης Σαλής, εξηγώντας πως µε την πρωτοβουλία του Gen4Olive επιχειρείται για πρώτη φορά συντονισµένα η προετοιµασία παραγωγών και φυτωριούχων για τις αλλαγές που ήδη καταγράφονται στα δεδοµένα της παραγωγής.

Το Gen4Olive είναι µια διακλαδική κοινοπραξία που αποτελείται από 16 οργανισµούς από 7 ευρωπαϊκές χώρες, µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα να αναλαµβάνει κοµβικό ρόλο για την πρόοδο του προγράµµατος συνολικού προϋπολογισµούς 8 περίπου εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων θα προχωρήσει στον χαρακτηρισµό περισσότερων από 500 ποικιλιών ελιάς από όλο τον κόσµο µε σκοπό την ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων για την παρουσίαση όλων των ποικιλιών ελιάς. Ανάµεσα στα αποτελέσµατα του έργου, η ανάπτυξη τριών ψηφιακών εργαλείων που αναµένεται ότι θα διευκολύνουν τη δουλειά γεωπόνων, φυτωριούχων και παραγωγών.

«Αυτήν τη στιγµή δεν µπορούµε να πούµε για καµιά ελληνική ποικιλία ότι θέλει τόσες ώρες ψύχος, τόσα χιλιοστά βροχής και ούτω καθεξής. Στόχος είναι στα επόµενα τρία χρόνια όλα αυτά τα δεδοµένα να είναι εύκολα προσβάσιµα στον καθένα» ανέφερε κατά την παρουσίαση του προγράµµατος ο ∆ρ. Γιώργος Κουµπούρης επικεφαλής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών.

Χρηματοδότηση 50.000 ευρώ σε παραγωγούς και φυτώρια

Αιτήσεις συμμετοχής στη δράση Gen4Olive έως 1η Δεκεμβρίου

Ορίζοντας ένα σηµείο στον χάρτη, οι Έλληνες παραγωγοί θα µπορούν από το 2024 -έτος ολοκλήρωσης του Gen4Olive- να δουν ποια ποικιλία ταιριάζει καλύτερα στο µικροκλίµα της περιοχής, ποιες θα είναι οι αναµενόµενες αποδόσεις σε βάθος χρόνου και άρα µια προσέγγιση του προσδοκώµενου κύκλου εργασιών της εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και πιθανές ασθένειες και καλλιεργητικές δυσκολίες θα προκύψουν.

Μια ακόµα δυνατότητα που φέρνει το Gen4Olive για τους Έλληνες ελαιοπαραγωγους είναι η ψηφιοποίηση πρακτικών υπηρεσιών στις οποίες ανατρέχουν συχνά, απευθυνοµενοι σε γεωπόνους και φυτώρια. Συγκεκριµένα, η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων 500 ποικιλιών ελιάς, επιτρέπουν την διαµόρφωση µιας πλατφόρµας όπου ο παραγωγός θα µπορεί να εισάγει την ακριβή τοποθεσία του κτήµατος στον χάρτη και στη συνέχεια να προσοµοιώνει την εξέλιξη της εγκατάστασης ανάλογα µε την ποικιλία ελιάς που ταιριάζει καλύτερα στην περιοχή.

Μία επόµενη δυνατότητα που επιτρέπει αυτή η τακτοποίηση των διαθέσιµων πληροφοριών γύρω από την ελιά σε µια εύχρηστη βάση δεδοµένων είναι η ανάπτυξη δύο επιµέρους πρακτικών εφαρµογών για κινητά. Με τη µια ο παραγωγός θα µπορεί, φωτογραφίζοντας οποιοδήποτε σηµείο του δέντρου, µέχρι και το κουκούτσι του καρπού, να εντοπίζει την ποικιλία του. Η άλλη εφαρµογή θα του επιτρέπει, επίσης µε µια φωτογραφία, να εντοπίζει την ασθένεια που µπορεί να έχει το φυτό. Και οι τρεις πλατφόρµες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Σαλής, εκ µέρους της ΕΦΕ, ο ορίζοντας παράδοσης του έργου είναι το 2024. Σηµειώνεται πως τα εργαλεία αυτά θα είναι δωρεάν για τους παραγωγούς.

Μια παράλληλη δράση, αφορά στην ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ποσό 50.000 έως 100.000 ευρώ προκειµένου να παραδώσουν εµπορεύσιµα αποτελέσµατα στο τέλος της περιόδου δράσης, µε τις αιτήσεις συµµετοχής να τρέχουν ως τη 1 ∆εκεµβρίου. Λεπτοµέρειες για αυτό έδωσε εκ µέρους της ΕΦΕ ο Κωνσταντίνος Σαλής. «Η κύρια φιλοδοξία του GEN4OLIVE είναι η επιτάχυνση της κινητοποίησης των Γενετικών Πόρων των καλλιεργούµενων και άγριων ειδών της ελιάς – στην λεκάνη της Μεσογείου- και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων βελτίωσης µέσω µίας πολυπαραγοντικής προσέγγισης» ανέφερε ο κ. Σαλής, εξηγώντας ότι η πρόσκληση αυτή δηµιουργήθηκε γιατί «ο τοµέας της παραγωγής αντιµετωπίζει τεχνικές και εµπορικές προκλήσεις όπως οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, προβλήµατα εχθρών και ασθενειών, απαιτήσεις καταναλωτών, αύξηση επιδόσεων».

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις

  • ∆οκιµές στον αγρό για την µελέτη της προσαρµογής των ποικιλιών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις και άλλους εµπορικούς σκοπούς.
  • Χαρακτηρισµός ποικιλιών για συγκεκριµένα προγράµµατα γραµµών βελτίωσης, όπως βρώσιµης ελιάς.
  • Aξιολόγηση υποψήφιων νέων ποικιλιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα (επίδραση του περιβάλλοντος).
  • Επιλογή υποκειµένων προσαρµοσµένων σε συνθήκες καλλιέργειας (αντοχή σε ασθένειες εδάφους και κατάλληλη ζωηρότητα)
  • Πολλαπλασιασµός/µικροπολλαπλασιασµός και τεχνικές καλλιέργειας για µείωση της βλαστικής περιόδου.
  • Ανάπτυξη και δοκιµή αποτελεσµατικών µεθοδολογιών για την αύξηση του ρυθµού ριζοβολίας.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

«Αν βασιστούμε στις αξίες της ελαιοκομίας: την Υγεία, τη Γαστρονομία, τον Μεσογειακό Πολιτισμό και το Περιβάλλον, μπορούμε να γίνουμε ακατανίκητοι. Δεν υπάρχει λιπαρή ουσία...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

 του Ηλία Ηλιάσκου Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολλή κουβέντα για το θέμα της ελιάς Καλαμών, την ονομασία της ποικιλίας και τις τιμές της....

REPORTS

Μείωση έως 70% δείχνουν φέτος τα σημάδια στην παραγωγή ελιάς στη Χαλκιδική και στην Καβάλα. Εξαιτίας του ήπιου χειμώνα και των παγετών, τα δέντρα...

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων περιλαμβάνει δραστικές ουσίες που προορίζονται για την προστασία της ελιάς από παράγοντες όπως ο δάκος, και υπόκειται...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Elaiaskarpos.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.