Connect with us

Αναζήτηση

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Σήμα για καλοκόρη και κυκλοκόνιο στη νέα βλάστηση των κρητικών ελαιώνων

Εντομολογική και μυκητολογική έφοδος λαμβάνει μέρος στο κρητικό ελαιώνα αυτή την περίοδο με τις νύμφες της καλοκόρης και το κυκλοκόνιο να απειλούν τα ελαιόδεντρα ποικιλίας κορωνέικη με φυλλόπτωση και εξασθένιση, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα της επόμενης σοδειάς.

Ο Πυρηνοτρήτης και η Καλοκόρη, το Κυκλοκόνιο και η Κερκόσπορα προσβάλλουν την ετήσια βλάστηση κατά κανόνα αυτή την εποχή. Το κλειδί αντιμετώπισής τους είναι η έγκαιρη φυτοπροστασία προλαμβάνοντας, ελέγχοντας και δρώντας στοχευμένα.

Βλαστικά στάδια – Ποικιλία Κορωνέϊκη

Οψίμιση στην βλάστηση της ελιάς για αυτό τον χρόνο, με τη νέα βλάστηση να κάνει εμφάνιση σε όλες τις ζώνες πρωιμότητας. Στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές ολοκληρώνουν τον σχηματισμό τους οι ανθοταξίες και υποδέχονται τα φουσκωμένα ανθίδια. Στις μεσοπρώιμες περιοχές αρχίζει η διαμόρφωση των ανθοταξιών, ενώ στις όψιμες ανοίγουν τους οφθαλμούς.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleaginea)

Μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί φυλλόπτωση και εξασθένιση στα ελαιόδεντρα. Θερμοκρασίες 16-20 οC σε συνδυασμό με βροχερό ή πολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες ανοιξιάτικες μολύνσεις. Έντονες προσβολές κυκλοκονίου παρουσιάζονται μετά από ανοιξιάτικες βροχές σε ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία.

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η εμφάνιση καστανών κυκλικών κηλίδων στην άνω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων, γνωστών ως “μάτια παγωνιού”. Οι κηλιδώσεις αυτές εξελίσσονται σε ξηράνσεις και ακολουθεί φυλλόπτωση και απογύμνωση των κλαδιών που βρίσκονται στα κατώτερα μέρη των δέντρων.

Διαπιστώσεις

Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Τσουνάτη, Άμφισσας, Καλαμών. Η Κορωνέικη (ψιλολιά) παρουσιάζει σχετική αντοχή στην ασθένεια.

Οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ασθένεια. Είναι σημαντικό να περιοριστούν οι μολύνσεις της άνοιξης καθώς από αυτές προέρχεται το μόλυσμα για τις μολύνσεις του φθινοπώρου.

Οδηγίες

Η αντιμετώπιση αφορά προληπτικά μέτρα και καλλιεργητικούς χειρισμούς:

 • Επιλογή λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών κατά την εγκατάστασή νέων ελαιώνων και αποφυγή πυκνής φύτευσης ιδιαίτερα σε περιοχές πεδινές, υγρές και απάνεμες.
 • Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δέντρων με κατάλληλο κλάδεμα για αερισμό της κόμης.
 • Ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις.
 • Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την προστασία της νέας βλάστησης στις ευπαθείς ποικιλίες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε περιοχές υψηλής υγρασίας.
 • Η επέμβαση είναι αποτελεσματική όταν η νεαρή βλάστηση έχει αποκτήσει μήκος 2 – 5εκ. ( ανεπτυγμένα 2-3 ζεύγη νέων φύλλων).

Σημείωση

Ο χαλκός χρησιμοποιείται πριν την άνθιση. Να αποφεύγεται η χρήση του χαλκού κατά την άνθιση διότι μπορεί να προκαλέσει ανθόπτωση. Αν χρειάζεται να επέμβετε χρησιμοποιήστε ένα μη χαλκούχο μυκητοκτόνο.

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ (Pseudocercospora cladosporioides)

Σημαντική μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση.

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η εμφάνιση σκούρου μεταχρωματισμού μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων. Μακροσκοπικά μοιάζει με καπνιά αλλά δεν απλώνεται στο δέντρο. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές ή κίτρινες κηλίδες που αργότερα νεκρώνονται και προκαλείται έντονη πρόωρη φυλλόπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Στους άωρους καρπούς σχηματίζονται ελαφρά βυθισμένες καστανές κηλίδες ενώ στους ώριμους η συνένωση γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψης.

Οδηγίες

 • Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την ασθένεια.
 • Η προστασία της νέας βλάστησης από νέες ανοιξιάτικες μολύνσεις επιτυγχάνεται με προληπτικό ψεκασμό χαλκούχων και άλλων εγκεκριμένων μυκητοκτόνων που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκόνιου.
 • Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες ήδη προσβεβλημένοι ώστε να μειωθεί το μόλυσμα και να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας.

ΚΑΛΟΚΟΡΗ (Calocoris trivialis)

Πρόκειται για πολυφάγο έντομο (βρωμούσα) που κατά τόπους και περιστασιακά προσβάλει την ελιά και προκαλεί την καταστροφή μέρους ή ολόκληρης της ανθοταξίας. Κρίσιμη περίοδος για την προσβολή της ελιάς είναι από τον σχηματισμό των ανθοταξιών μέχρι το κρόκιασμα, λίγο πριν την άνθιση .

Δισπιστώσεις

Οι νύμφες και τα ενήλικα έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώμα, και τρέφονται από τα ζιζάνια του ελαιώνα (περδικούλι, τσουκνίδα, διανόχορτο, ζοχός, βρούβα). Η αυτοφυής αυτή βλάστηση δίνει άφθονη τροφή στο έντομο.

Οδηγίες

 • Μην απομακρύνετε την αυτοφυή βλάστηση των ελαιώνων, τουλάχιστον μέχρι το κρόκιασμα των ανθοταξιών, χρόνος που καθορίζεται ανάλογα με την πρωιμότητα κάθε περιοχής. Συστήνεται να μένουν ακαλλιέργητες ζώνες περιφερειακά και μέσα στον ελαιώνα. Όσο καθυστερεί η μετακίνηση του εντόμου προς τις ανθοταξίες της ελιάς για αναζήτηση τροφής τόσο περιορίζονται πιθανές προσβολές.
 • Έλεγχος πυκνότητας του εντόμου: Πρόκειται για έλεγχο του πληθυσμού που βρίσκεται πάνω στο ελαιόδεντρο. Με την εμφάνιση των ανθοταξιών εξετάζετε τακτικά τα ανθοφόρα κλαδιά με ελαφρύ κτύπημα πάνω σε λευκή επιφάνεια. Τα έντομα καθώς πέφτουν κινούνται ζωηρά και διακρίνονται εύκολα με έντονο πρασινωπό χρώμα.
 • Χημική αντιμετώπιση συστήνεται μόνο όταν η ανθοφορία είναι περιορισμένη και μετά από έλεγχο διαπιστωθούν 6 – 7 έντομα ανά κλαδί μήκους 50 – 60 εκ.. Εκτεταμένοι προληπτικοί ψεκασμοί είναι αδικαιολόγητοι και καταστρεπτικοί για το περιβάλλον, ιδιαίτερα στην άνθιση που θανατώνονται μέλισσες και άλλοι επικονιαστές και ωφέλιμα έντομα.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (Prays oleae)

Οι προνύμφες της φυλλόβιας γενιάς αφού διαχείμασαν μέσα στα φύλλα συμπληρώνουν τώρα την ανάπτυξή τους τρεφόμενες από την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες.

Οδηγίες

Οι προσβολές που προκαλούνται από τη φυλλόβια γενιά συνήθως είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν καταπολέμηση.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.

REPORTS

Με τις θερμοκρασίες να σπάνε ρεκόρ σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας, οι παραγωγοί τονίζουν την ανάγκη για άρδευση και αντισυμβατικό ωράριο εργασίας.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων περιλαμβάνει δραστικές ουσίες που προορίζονται για την προστασία της ελιάς από παράγοντες όπως ο δάκος, και υπόκειται...